fipronil
16 Oct

Hóa chất điều trị mối rất đa dạng, quan trọng bạn bạn phải biết chọn đúng loại thì mối tại cơ sở bạn đang điều trị mới bị diệt tận gốc.

fipronil

Thuốc diệt mối của chúng tôi sử dụng có chứa các thành phần hoạt chất Fipronil. Hoạt chất này đại diện cho công nghệ xử lý mối mọt. Khả năng Fipronil không bị phát hiện bởi mối nên nó là sự lựa chọn cho bất kỳ tình huống kiểm soát mối.

Với khả năng thấm bất kỳ khoảng trống nhỏ nhất trong đất khi được xử lý. Điều này các hóa chất truyền thống cũ không xử lý được.

Hãy sử dụng dịch vụ diệt mối tận gốc của chúng tôi

THÔNG TÍN PEST CONTROL – NHÀ PHÂN PHỐI THUỐC DIỆT MỐI TẠI HÀ NỘI