diem cho moi xong 12
03 Apr

Chuẩn bị một đèn pin, tuốc nơ vít hoặc dao kéo và quần áo bảo hộ. Xem các điểm khả năng có tổ mối. Sự hiện diện của mối cánh hoặc cánh của mối bị rụng sẽ cho thấy hoạt động mối mọt. Việc kiểm tra mọt thông qua các ống mùn và gỗ bị hư hỏng. Mối có thể xuất hiện ở trên mặt đất, hay tường nhà, vách xi măng chỗ có gỗ…

Các điểm trong nhà nên kiểm tra

diem cho moi xong 15 diem cho moi xong 1 diem cho moi xong 2 diem cho moi xong 3 diem cho moi xong 4 diem cho moi xong 5 diem cho moi xong 6 diem cho moi xong 7 diem cho moi xong 8 diem cho moi xong 9 diem cho moi xong 10 diem cho moi xong 11 diem cho moi xong 12 diem cho moi xong 13 diem cho moi xong 14

Để xem sự thiệt hại do mối gây ra bạn có thể lấy tuốc nơ vít chọc vào chỗ gỗ có mối đang đục khoét. Việc kiểm tra phải liên quan đến bề mặt  và bên trong của nền móng, đặc biệt là công trình xây dựng nơi có gỗ trên hoặc dưới lòng đất.

Nếu nhà có tầng hầm bạn sử dụng đèn pin để tìm kiếm các ống bùn và hoạt động của mối.

Tất cả các cửa, tầng phụ, trụ đỡ, cột đỡ, khung cửa sổ tầng hầm, gỗ dưới vòm.
Hãy chú ý đến những nơi có bê tông: bậc thang, hiên nhà, hoặc xà nhà và cấu trúc bằng gỗ khác.
Tất cả các khối rỗng, các vết nứt trong xây dựng xi măng hoặc gạch và các khe co giãn.
Bất kỳ phế liệu gỗ bên ngoài, gốc cây cũ, hàng rào và khung bên ngoài của cửa sổ tầng hầm.

Nếu cần thiết, hãy nhờ chuyên gia điều hành dịch hại kiểm soát.

CÔNG TY DIỆT MỐI HÀ NỘI – BÁN THUỐC DIỆT MỐI