Thuốc phòng chống mối là hợp chất có nguồn gốc hóa học hoặc sinh học có tác dụng diệt, ngăn ngừa, bảo vệ vật liệu, sản phẩm hoặc công trình, không cho mối phá hoại. Một số loại thuốc thông dụng: Thuốc phòng mối Wopro1 9AL Thuốc diệt mối gỗ Cislin 2.5 EC Thuốc diệt […] > View article