Thuốc diệt muỗi RKG 10WP

Sku: 0008

In Stock

R.K.G 10WP thuộc nhóm cúc tổng hợp có tác dụng phòng trừ cao, ít độc đối với người và môi trường.